Landeweer Utrecht

Klaas Landeweer (1882-1957) opende in 1908 de Internationale Automobiel Centrale in het grondig verbouwde pand aan de Biltstraat 74 in Utrecht waarvan de  tekening in een van de afbeeldingen van de foto gallery staat.
Gedurende de eerste jaren vertegenwoordigde Landeweer het Belgische merk Nagant.

Op de site van de Conam staat een beschrijving van Klaas Landeweer.
Daar staan ook bronnen vermeld zoals autotijdschriften van vroeger.

In 1913 wordt Landeweer hoofdagent voor Cadillac, en subagent voor De Dion Bouton en Minerva.

Op deze website staat het een en ander over de familie Landeweer en Noordhoff.
De vader van Klaas, Harm Davids Landeweer (1836-1926) uit Martenshoek bouwde tussen 1902 en 1906 een auto met een 1,75 pk DeDion Bouton eencilindermotor.

In 1926 opende Landeweer een filiaal in Amsterdam aan de Singel 430/432.

Klik hier voor een stuk uit The Standard uit 2012 van de Cadillac club waarin het ongeluk werd beschreven in 1932 van de heer K. Landeweer en zijn hoofdverkoper A.J.M.P. Delia Mouton (1884-1945) met een praktisch nieuwe V16 Cadillac. Met een vaart tussen 100 en 120 km/uur reden zij tegen een 40 cm dikke boom. De Cadillac die een waarde had van 20.000 gulden vloog daarna in brand en werd totaal vernield. Diverse kranten maakte er toen melding van en een krant meldde later dat het redelijk goed ging met de heer Landeweer. Beide heren liepen diverse botbreuken op.

Er gebeurde vroeger heel wat ongelukken met Cadillacs waarover in dit stuk is geschreven.

Landeweer leverde Cadillac chassis aan carrosseriebedrijven om ambulances te bouwen.
Zo waren er in 1926 ruim 26.000 personenauto’s in Nederland. Volgens een krantenbericht van toen waren er 69 ambulances. Hierbij spande Cadillac de kroon.
Ambulance historicus Dr. K.J.J. Waldeck (Hans) schreef diverse boeken over het Nederlands Ambulance vervoer waarin voor Cadillacs een grote rol was weggelegd. In dit stuk van Hans Waldeck komen diverse Cadillac ambulances aan de orde.
Op de Ambulance archief site staan veel Cadillac ambulances waarvan er nog diverse bestaan zoals twee uit 1956 met een door Landeweer geleverd chassis en een opbouw van Visser Leeuwarden.

Landeweer was ook dealer van Buick, Oldsmobile en Fiat.

De informatie is afkomstig van verschillende bronnen zoals het Utrechts Archief, Het Utrechts Nieuwsblad en diverse kranten die op www.delpher.nl te vinden zijn.

In 1930 trok een karavaan van 5 Cadillacs met de nieuwe V-16 meter door Europa.
Hierover werd uitgebreid verslag gedaan in kranten en tijdschriften.
Zo stond dit in …

DE EERSTE „ZESTIENCYLINDER”

Auto’s In Nederland.

160 K.M. per uur.

Het Nederlandsche publiek zal binnenkort in de gelegenheid zijn om kennis te maken met den eersten zestiencylinder, wagen, die in serie wordt gebouwd, n.l. de; Cadillac V-16, product der General Motors. Deze zestiencylinder is ontstaan ten gevolge van den vraag naar een zeer krachtigen wagen van een tot nu toe ongekende snelheid, alsmede om te voldoen aan het verlangen van velen naar een grooter individualiteit, comfort en luxe op het gebied van koetswerk. De Cadillac V-16 is de aangewezen auto voor diegenen, bij wie het bij den aankoop wagen niet op geld aankomt. Reeds thans bericht men ons, dat deze wagen dat deze Super-Cadillac op den weg een snelheid van 100 mijlen of I60 K.M, per uur bereikt. Op 12 Juni heeft een karavaan, bestaande uit een vijftal Cadillac wagens zeer luxueus gecarrosseerd — de Verenigde Staten verlaten voor een toer door Europa. Op het V-16 chassis worden overigens geen seriekoetswerken gebouwd, daar dit type door de fabriek geleverd wordt met een carrosserie, afkomstig uit de ateliers van den bekenden luxe carrossier Fleetwood, die zich allengs een naam verworven heeft, op een lijn staande met Van den Plas, D’Ieteren, Saoutchik, Gangloff, onzen Nederlandschen koetswerkbouwer Van Rijswijk en andere carrossiers van distinctie. Deze Cadillac-karavaan, samengesteld uit wagens met de meest contracteerende koetswerken, zal binnen enkele weken ook ons land bezoeken, en daar eenige dagen verblijven.

 

 

 

30 Juni – 5 juli trok de karavaan door Nederland waarvan verslag werd gedaan in diverse kranten.
Klik hier voor het Engelstalig stuk over de karavaan.

Op de New Cadillac Database wordt de karavaan uitvoerig beschreven.

GM liet ook regelmatig een karavaan van zijn merken Buick, Cadillac, Chevrolet, LaSalle, Oakland, Oldsmobile, Pontiac, Vauxhall. Door Nederland en Nederlands Indië trekken met veel promotie.

Klik hier voor de gegevens uit het Handelsregister van Utrecht de Van de Internationale Automobiel Centrale K. Landeweer. Landeweer is in 1977 gestopt na een rijke historie van 70 jaar.

Landeweer heeft altijd veel geadverteerd.

De meeste advertenties zijn afkomstig uit de landelijke kranten die op www.delper.nl zijn te vinden.

« 1 van 2 »